Molnos Angéla – MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzéke

Több mint 4600 címszót és kb. 18.000 magyar fordítási lehetőséget kínál a Magyarító Könyvecske 2001 júliusában megjelent negyedik, bővített kiadása. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi, ezentúl fokozottabban odafigyel saját nyelvhasználatára és mélyebben merít ősi szókincsünkből, mint eddig. A "nyelvvisszaújítás" fogalom az alcímben arra utal, hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel első segélyként, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. E szójegyzék nem törekszik teljességre, hanem inkább gondolkodásra szeretné késztetni a használót, és saját nyelvalkotó képzeletét serkenteni, hogy mondanivalóját szabatosan magyarul és kedve szerint kifejezhesse.

Először 1998 októberében adta ki a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány e könyvecskét. E negyedik kiadás terjedelme: 297 oldal, bolti ára: 1000 Ft. Terjeszti: Csokonai Könyvesbolt, 4025 Debrecen, Piac u. 45; T: (52) 314 984. Kedvezményes áron kapható az LSZM alapítványtól: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1/a, 1. lh, III. em, 10 ajtósz. T.: (52) 340 696. Minden bevétel az LSZM közhasznú alapítványé.

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK KIADÁS VISSZHANGJA

"Ha végiglapozzuk e … jegyzéket, ráébredünk, mennyi idegen szót használunk fölöslegesen, … Tényleg, mennyivel szebb az életrajz, mint a biográfia, a hírnév, jó hír, köztisztelet, tekintély, tisztesség szavaink bármelyike, mint a reputáció, az alkat, elrendezés, felépítés, összetétel, szerkezet, mint a struktúra, a magának követel, jogot tart valamire, mint a vindikál, a viharos, zajos ünneplés, üdvrivalgás, mint az ováció. … Reméljük, … e munkájának magyar szavai … beépülnek nyelhasználatunkba." (Arany Lajos, Hajdú-Bihari Napló, 1998. december 2., 10. o.)

"A szerző szándéka nemes, munkájának eredménye rendkívül hasznos és megszívlelendő mindazok számára, számunkra, akiknek kenyere a magyar nyelv." (Németh Júlia, Szabadság, kolozsvári napilap, 1999. február 4., 5 o.)

"Egy kitűnő ember kis remekét olvasom, illetve hát dehogyis olvasom, hiszen ez egy szójegyzék. Felütöm itt-ott, böngészgetek, tallózgatok benne, s olykor ujjongva tör fel belőlem a felismerés: hát persze ez a helyes magyar kifejezés! … Akinek netán kétségei lennének, … vásárolja meg e kis zsebkönyvet, s a maga példájával segítsen megtisztítani eltarackosodott nyelvünket." (Paizs Tibor, Kis Újság, közéleti hetilap, 1998. december 4.)

"… több idegen nyelv … angol, német, olasz, spanyol felsőfokú ismerete alapján és szellemi hátterével szorgalmazza a magyar nyelvnek az idegen elemektől … való megtisztítását. Ebben Kosztolányira emlékeztet. …" (Kemény Gábor, Édes Anyanyelvünk, 1999. február, 4. o.)

"… Minden iskolai könyvtárban, tanárok, diákok kezében ott kellene lennie. …" (Kovács Mária, Evangélikus Élet, országos evangélikus hetilap, 1999. március 28., 5 o.)

"Olyan segítségre van szükség, ami lehetővé teszi az átlagember számára az idegen szavak feleslegességének könnyű felismerését. … Ön a nyelvészek között az első, aki ezt a segítséget megadta …. Ilyenre és ennek tovább fejlesztésére van szükség. … szinte sehol sem észlelhető közhasznú munkát végez mindannyiunk javára." (Isépy Dezső, Budapest, 1999. február 24.-én kelt leveléből)

„… szeretném minden egyes diák figyelmébe ajánlani ezt a kis Magyarító könyvecskét. … A legtöbb a tanítókon múlik, a tanítókon és tanárokon, akik gyermekeinket a szép magyar szóra okítják. Én arra kérem őket, a Magyar Kormány nevében is, hogy szerettessék meg a fiatalokkal a magyar nyelven való gondolkodásnak azt a sajátos ízét, amit csak mi ismerünk." (Orbán Viktor, Kormányfő, 2000. április 11. A Magyar Nyelv Hetének országos megnyitóján.)

Megjelent 2001. júliusában.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner