Jövő év elejétől új időszámítás az adózás világában 1. rész

adozas_uj_jogszabalyok

Két jogszabály módosításának köszönhetően változni fog az adózás rendje – a jogszabály véglegesítése még idén, hatályba lépésére pedig jövő januárban lehet számítani. Változik egyrészt az adóigazgatási rendtartás, mely az alapvető eljárási szabályokat tartalmazza, másfelől az adózás rendjéről szóló törvény módosításával az adókötelezettségekhez kapcsolódó speciális részleteket gondolják majd újra.

Noha a tervezetek megalkotása során szem előtt tartották az adóhatóság „ügyfélbarát” jellegének erősítését, ezzel javítva a közteherviselés hatékonyságát. Azonban a szabályok két külön törvényre osztása és az ezekhez köthető számos további végrehajtási rendelet várható megjelenése koránt sem könnyíti majd meg az adóeljárásokat. Az adózói bizonytalanságot ezen felül előre láthatólag csak még tovább erősítik majd, a 2018. január 1-vel egyszerre hatályba lépő, ugyanezen szegmensre vonatkozó további új törvények, amelyek a következő területeket érintik: a közigazgatást, az általános közigazgatást, továbbá a polgári perrendtartást.

Az adózás rendjéről szóló törvény változtatásával mindemellett, szeretnék elérni, hogy az eljárások belátható időn belül lezárhatóvá váljanak, és evégett kevesebb legyen az adózókra rótt adminisztrációs teher. A büntetési rendszer felülvizsgálatával pedig a túlzott mértékű és indokolatlan büntetéseket is fel akarják számolni. A következőkben a főbb módosítási irányokat foglaljuk össze.

 

Kontrollok 

A régi rendszer hét ellenőrzési típusával ellentétben, az újban csak kettő lesz. A jogkövetési vizsgálat folyamán az adóhatóság ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben elvárt egyes adminisztratív adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet, ellenőrizheti a gazdasági események valódiságát. Az adóellenőrzés alatt pedig az adó-megállapítási, bevallási kötelezettségek megtörténtét vizsgálják majd adónemenként, támogatásonként és periódusonként.

Az adóellenőrzés időtartama nem húzódhat tovább 365 napnál. A cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknál és a megbízható adózóknál változatlan maradna a jelenleg érvényben levő 180 napos határidő. Ezt az adóhatóság csak akkor haladhatja meg, ha az adózó gátolja a folyamatot. Az alapvető ellenőrzési határidők (adóellenőrzés 90/120 nap, jogkövetési vizsgálat 30 nap) ugyanazok maradnak, de ezentúl nem fog szünetelni az ellenőrzési határidő pl. a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi megkeresés időtartama alatt. Vagyis ezeket a 365 napos időkorláton belül szüksége majd végrehajtani. Az ellenőrzési határidőt növelheti indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője, a felettes szerv, a NAV vezetője, valamint az önkormányzati adóhatóság esetén a nemzetgazdasági miniszter. Maximum 90 nappal. Az ellenőrzési határidő azonban ilyenkor sem rúghat 365 napnál hosszabb időre. Apró csalódás a jó hírek közepette, hogy a határidő túllépése kapcsán a tervezett jogszabály konkrét jogi vagy anyagi szankciót nem hárít az adóhatóságra.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner