Magyarok után kutatva

A magyarok eredetéről, származásáról rengeteg írás található könyvekben leírva és ma már a világhálón is. Egy részük a szokásos, gyakran hallott és tanult történelem, más részük néhol megdöbbentő vagy éppen merőben új szemléletet, ismeretet mutat meg.

A magyarok eredetéről, származásáról rengeteg írás található könyvekben leírva és ma már a világhálón is. Egy részük a szokásos, gyakran hallott és tanult történelem, más részük néhol megdöbbentő vagy éppen merőben új szemléletet, ismeretet mutat meg.

Sok-sok kutatás azt sugallja, hogy a magyarok rokonságban állnak több néppel, nemzettel is. Azt már biztosan sokan hallották, hogy a japánok vagy kínaiak egy része azt vallja, hogy a magyarok rokonai és szeretnek bennünket. Az is nyilvánvaló, hogy a világ szinte minden táján megfordultak őseink. Az érintett földek népeinek fennmaradt emlékeiben gyakran megtalálhatóak magyar motívumok, rovásírás, vagy ezekre emlékeztető jelek. A helységnevek hasonlósága vagy azonossága is megdöbbentő, amikor például arra gondolunk, hogy tőlünk távoli helyeken élő népeknek magyar rokonsága van.

Az alábbi két bekezdés egy írás részlete, amely a magyarok eredetét vizsgáló Móricz János kutatásait írja le:

„Móricz János, magyar testvérünk Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él.

Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részéről, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe előtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme, itt a meglepetések egy szelete…”  Tovább olvasható a http://aranylaci.freeweb.hu/moricz/moricz01.htm oldalon.

Egy másik érdekes írás szerint, Dr. Novotny Elemér tollából a magyar és a sumér nyelv rokon nyelvek:

„A magyar nyelvtudományok – az urali genetikus rokonság alapján felrajzolt térképén igen nagy és sok a fehér foltok száma. Ha ez így van – már pedig így van – akkor meg kell állapítanunk, hogy az urali rokonság körül valami nincs rendjén. Ez esetben viszont tovább kell kutatnunk egy olyan nyelv után, – olyan valóban genetikus rokonság után, – mely nyelvünk egész területére kiterjed s melynek segítségével a lingvisztika térképén – a fehér foltok – fokozatosan eltűnnek! De hát van ilyen nyelv?  Igen van! Ez az ősi sumer nyelv!

A világ első történelmi népének, az emberi civilizáció megteremtőjének nyelve! Ez tükrözi nyelvünk ősállapotát, s ez a mi anyanyelvünk!

Immár 20. éve foglalkozom a sumér-magyar kapcsolatok kutatásával. Alaptételem – kezdettől fogva az volt, hogy: „a magyar nyelv – az ősi sumér nyelvnek egyenes és töretlen folytatása”. Vagy más szóval a sumér és a magyar nyelv – egyazon nyelvnek egy ősi és kései formája. Ezt a tételt többrendbeli nagyobb és kisebb tanulmánnyal kívántam bizonyítani.” Forrás: http://aranylaci.freeweb.hu/tart.htm

A magyar hitvilág és kultúra kutatói is érdekes történeteket, írásokat, hiedelmeket mutatnak be, amelyek segítenek kiszélesíteni érdeklődésünket, látókörünket. Mert mi van, ha nem csak annyi a magyar és történelme, ahogyan azt tanultuk? Talán anyáink, nagyanyáink sem tudtak mindent múltunkról. Az Arvisura, a magyar sámánok, táltosok, aranyasszonyok és Boldogasszony hitvilága még mindig sok magyar számára ismeretlen fogalom. Vajon kik voltak a magyarok a régmúltban, és most… ?

Folytatjuk…

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner