A magyar vállalatok lehetőségei

europai_kereskedelem_gazdasag

A szomszédos nemzetek piacai szolgálhatnak előrelépéssel a magyar vállalatoknak

Nemzetgazdasági szinten is erős az exportálás iránti kedv, amelyet az itthoni kis, közepes és nagy, mezőgazdasággal foglalkozó cégek hordoznak magukban, és amelynek kiemelt célpiacaivá a környező államok válhatnak. A gyümölcsöző külkereskedelemhez azonban az agrárvállalkozásoknak három fő elvárásnak szükséges megfelelniük: a célpiacok alapos ismerete, széles kapcsolatrendszer, valamint erős financiális háttér az alapvető fejlesztésekhez. A fenti igényeket szemlélve az OTP Bank OTP Agrár – Határ Menti Üzleti Fórum címmel új rendezvénysorozatot indított hazai és külföldi agrárvállalkozások „címezve”.

Az agrárszakemberek úgy vélik, főként a szomszédos országok piacaira történő termelés szolgáltathat előrelépést a hazai kis-, közepes és nagyvállalatok részére. A kiemelkedő agrár-külkereskedelemhez azonban a vállalkozásoknak három fő kihívást kell abszolválniuk.

Egyrészt kiválóan kell ismerniük azoknak a célpiacoknak az esetlegességeit, ahol értékesítenék produktumaikat. Fel kell mérniük, milyen termékekre, mekkora tételben és milyen egyedi elvárások mellett van kereslet, de tisztában kell lenniük az adott piacszabályozási sajátosságokkal is. Másrészt szerteágazó kapcsolatrendszer is szükséges a logisztikai, forgalmazási és egyéb felmerülő folyamatok problémamentes megszervezéséhez. Harmadrészt pedig alapvető az a stabil pénzügyi háttér, amelynek hála a vállalkozások akár hosszabb periódusokon át is biztos alapokon termelhetnek, javíthatnak és lehetnek jelen a „bevenni” kívánt piacokon.

Ezen a három területen célja szupportálni a hazai agrárvállalkozókat az OTP Agrárágazati Igazgatóság által életre hívott szakmai rendezvénysorozat. A szeptember 5-én, a szegedi Art Hotelben tartott Első OTP Agrár – Határ Menti Üzleti Fórum a vállalkozásvezetők kapcsolatrendszerének gyarapítását, valamint a praktikus, üzleti tapasztalatok megismerését célozta meg. A rendezvény agrárvállalkozó előadói – így a horvátországi Mihalj Agricultural Company részéről Krunoslav Kovačić is – a határon átívelő üzleti kapcsolatok és lehetőségek szerepét emelték ki. A Mihalj Group vezetője kifejtette: „Horvátország szlavóniai régiójában szántóföldtől az asztalig ellenőrzött egészséges élelmiszerekkel látjuk el a fogyasztóinkat. Agrárvertikumként szántóföldi gazdálkodással, állattenyésztéssel, tej- és hústermékek előállításával, a legmodernebb technológiák felhasználásával a partnerektől, versenytársaktól is tanulva fejlődünk piaci körülmények között.”

„Tapasztalatunk azt mutatja, hogy érdemes régiós terjeszkedésben gondolkodni, kihasználva a földrajzi adottságokból fakadó sokszínű és egymást kiegészítő termelési lehetőségeket. Versenyelőnyt jelent helyi ismeretekkel rendelkező partnerekkel együttműködni, továbbá kiemelt szerepe van a nyitottságnak és folyamatos tanulásnak” – foglalta össze a lényeget Szemerey Gergely, a MAVA Befektetési Kft. vezetője. A román és ukrán célpiacot illetően elmonda: „Románia a külföldi befektetők előtt nyitott és gyorsan fejlődő ország, ahol a mezőgazdasági szektor hatékonyságának növelésében komoly potenciál rejlik, Ukrajnában pedig a régió befektetői számára a kihívások ellenére nagyok a lehetőségek. Elvileg nagy mennyiségben és hatékonyan képesek alapanyagot biztosítani, ami a fejletlen infrastruktúra és a bürokrácia miatt akadozik.”

 

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner